โส บทสวดอ ต pdf ป

บทสวด พระอภิธรรม ๗

аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°

บทสวดอ ต ป โส pdf

аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ. ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช, ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช.

аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёљаё—

аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ. อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู, อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู.

ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёљаё—

บทสวดอ ต ป โส pdf

аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ. คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน, ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช.

บทสวดอ ต ป โส pdf

аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ, คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน.

บทสวด พระอภิธรรม ๗

บทสวดอ ต ป โส pdf

аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёљаё—. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู.

บทสวดอ ต ป โส pdf

 • аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°
 • аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°
 • аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ

 • ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

  ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

  บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  4) Address of your accommodation in Thailand. 5) Tentative date of arrival. 6) Port of departure in the country of origin. 7) Port of entry in Thailand . Note: 1. The import permit is valid for 60 days. 2. The import license (Form R.7) is valid for 7 days. 3. Import license application thailand department of agriculture Bangkok Food and Agricultural Import Regulations and Standards - Narrative FAIRS Country Report Approved By: Emiko Purdy Department of Agriculture was established in 1997 as provided for by Republic Act No. 8435 or the Agriculture Fisheries products for import into the Philippines,

  аёљаё—аёЄаё§аё” พระอภิธรรม а№—. คู มือครู 㪜»ãð¡íº¡òãêí¹ã‹çá¡ñº. ë¹ñ§ê×íàãõâ¹ ©ºñº í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน, บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ).

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ

  аёљаё—аёЄаё§аё” พระอภิธรรม а№—. คู มือครู 㪜»ãð¡íº¡òãêí¹ã‹çá¡ñº. ë¹ñ§ê×íàãõâ¹ ©ºñº í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน, บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ).

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  บทสวด พระอภิธรรม ๗

  аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ, ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช).

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёљаё—

  аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёљаё—. ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช, ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช).

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  บทสวด พระอภิธรรม ๗

  аё‚ аёІаёћа№Ђаё€ аёІа№ЂаёЉаё·а№€аё­аё§ аёІ. อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู, อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู).

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  บทสวด พระอภิธรรม ๗

  аёљаё—аё„аё§аёІаёЎаёљаё—аёЄаё§аё”аёЎаё™аё•а№Њ аёћаёЈаё°. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ, บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ).

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ

  ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน คู มือครู 㪌»ÃСͺ¡ÒÃÊ͹ËÇÁ¡Ñº. ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ©ºÑº Í- . ภาพปกนี้มีขนาดเท ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

  อาทิตตปริยายสูตร. เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติคะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ ตัตระโข ภะคะวา ภิกขู ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  บทสวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะ ป จจุบันข าพเจ าอายุ๗๓ ป สุทธิญาณมงคล เมื่ออ านถึงการสวดมนต บทอิติป โส สติท องบทสวดอ ิติป โสออกมาด วยความเคยช

  บทสวดอ ต ป โส pdf

  บทสวด พระอภิธรรม ๗